Tipy na výlet


NAUČNÁ STEZKA PŘÍRODNÍM PARKEM KLADECKO

Přírodní park Kladecko byl v roce 1990 vyhlášen klidovou oblastí, kterou najdete v okolí obce Kladky. Mimo jiné zahrnuje přírodní rezervace Průchodnice a Rudka a přírodní památky Skalky, Taramka, U nádrže a Na Kozénku. Na mnoha místech se vyskytují ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů. Nectavským údolím sice vede silnice i železnice, ale obce na Kladecku mají stále svůj původní vrchovinný ráz a krajina není zasažena chatovou zástavbou. Naučná stezka Přírodního parku Kladecko začíná u obce Šubířov, kde z železniční stanice vede žlutá turistická značka, přibližuje se k obcím Kladky, Ludmírov, Dzbel a končí u zámku v Jesenci na zelené turistické značce. Prochází jihozápadní částí přírodního parku, který je součástí Zábřežské vrchoviny. Nejvyšším místem parku je vrch Dzbel (604 m n.m.). Stezka je dlouhá asi 8 km a je dostupná pěšky a na horském kole. Je středně fyzicky náročná, má charakter pěší turistické stezky po nezpevněných lesních a polních cestách, beze spěchu ji lze projít za tři hodiny. Při procházení stezky narazíte i na údolí říčky Bělé. V této oblasti se vyskytuje mnoho vzácných rostlin i živočichů. Např. orchideje, upolíny a mnoho druhů chráněných ostřic. Nedaleko těchto krás stojí i hotel Upolín, který je ale zpustlý. Pod hotelem se nachází rybník, který je domovem různých druhů živočichů. Na okrajích roste orobinec širolistý. Na cestu se můžete vydat buď ze železniční zastávky Šubířov v Nectavském údolí nebo v Jesenci.

Témata jednotlivých zastavení: Nectavské údolí, Údolí Bělé, Z historie kraje, Les, Strom v krajině, Krajina, Geologie, Roudenská cesta, Vápencové skalky, Osídlení, Jesenec

 

JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ (13 km)

Jedny z nejkrásnějších jeskyní vznikly spolupůsobením potoka Špraněk a dalších geologických činitelů. Celková délka chodeb je odhadována na 4 kilometry, zpřístupněno pro turistické prohlídky je 740 metrů. Třípatrové prostory dosud nevydaly všechna svá tajemství. Vaši obrazotvornost probudí výklad o tajuplném, nepřístupném nižším patře, protkaném složitým labyrintem chodeb propojených propastmi, upadajícími do hloubky až 60 metrů. Stanout v němém úžasu můžete v Pohádkové jeskyni, Síni tisíců brček či ve dvou uchvacujících chrámech přírody - Suťovém dómu a dómu Gigantů, ozdobených překrásnou krápníkovou výzdobou. Váš údiv vzbudí i tzv. heliktity, krápníky rostoucí proti zákonům gravitace. Kolem jeskyní vede naučná stezka Špraněk, nabízející jedinečné přírodní úkazy. 

Otevírací doba, vstupné, … více na: http://www.caves.cz/cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/

 

 

BOUZOV (15 km)

Státní hrad Bouzov je nejnavštěvovanějším hradem Moravy, který je mezi širokou českou veřejností znám především jako pohádkový hrad, a to proto, že se stal dějištěm mnohým celovečerních filmů a pohádek – nejznámější např. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Princezna Fantaghiro, Arabela, Kopretiny pro zámeckou paní, ale třeba i Mladý Indiana Jones, Krev zmizelého a spousta dalších. Díky tomuto se hrad Bouzov v r. 2009 umístil na 7. místě v anketě „O nejpohádkovější hrad nebo zámek“. A teď něco z historie – hrad Bouzov patřil téměř do konce 15. století pánům z Kunštátu. Z tohoto rodu pocházel český král Jiří z Poděbrad, který se údajně narodil právě na Bouzově. Na konci 17. století se hrad stal majetkem řádu německých rytířů, kteří zde působili až do roku 1939. Dnešní romantickou podobu Bouzov získal během rozsáhlé přestavby v letech 1896-1902, kdy byl upraven ve stylu německé pozdní gotiky. Dominantou hradu je 58 m vysoká hradní hláska, reprezentační interiéry jsou vybaveny hodnotným historickým mobiliářem, starými řadovými památkami a ukázkami uměleckých řemesel. Hrad také nabízí spoustu kulturních akcí s kostýmovanými a večerními prohlídkami, jarmarky apod.

Otevírací doba, vstupné, hradní akce, …více na: www.hrad-bouzov.cz

„Galerie v podhradí“ je areál historické zábavy se nachází v těsné blízkosti hradu. Specialitou zařízení jsou historicky laděné, zábavně naučné programy svým obsahem zaměřené na všechny věkové kategorie návštěvníků. Z nabídky letošních programů zmiňme např. Toulky do minulosti – v rámci tohoto programu návštěvníci shlédnou mučící a válečné nástroje a palné středověké zbraně včetně ukázek výstřelů, děti pak mají možnost zajít si na divadelní představení či užít si napětí při rytířském turnaji z gotické doby a pasování na rytíře. Celý areál, ve kterém nabízené programy probíhají, má rozlohu 5000 m2 a ze všech stran je uzavřený a dobře přehledný. V jeho centru se nachází amfiteátr se zastřešeným, stupňovitým hledištěm, kryté pódium je vyzdobeno v duchu doby středověké. Středobodem areálu je 15m vysoký „Trójský kůň“, zřejmě největší dřevěná stavba koně na světě, která je základem expozice válečných strojů. Lze si prohlédnout jeho vnitřní prostory s nainstalovanou výstavkou kreseb s historickou tématikou a vystoupit až do hlavy, na vyhlídku, která je ve výši 14-ti metrů. Dále se v objektu nachází expozice středověkých válečných strojů a palných zbraní, střelnice, dětské hřiště v podobě dřevěného hradu o čtyřech věžích, atd...    V rámci galerie se nachází též sklářská minihuť, která byla uvedena do provozu jako součást areálu „Galerie v podhradí“v roce 2002. V současné době je minihuť v provozu pouze v zimních měsících, vyrábí se zde dekorativní sklo hutní technikou (těžítka a skleněná zvířátka, repliky historického skla, apod.)

 Otevírací doba, vstupné, … více na: http://galeriebouzov.webpark.cz/

Minikáry - areál minikár „Sportovní formule“ je umístěn při vjezdu na parkoviště hradu u hřiště po levé ruce, vzdálenost od vchodu do hradu cca 350 m. Po speciální dráze ze zámkové dlažby o délce 525 m a šířce 2,2 m se můžete svést na minikárách s nožním řízením a ručně ovládanými brzdami. Nahoru se můžete nechat vyvézt vlekem po dráze o délce 196 m. Pohledem od horní stanice máte celou dráhu jako na dlani. V areálu se také nachází provoz horských koloběžek.

Provozní doba, ceník, … více na: www.minikarybouzov.cz

 

MUZEUM OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ V LOŠTICÍCH (19 km)

V místě původní výrobny tvarůžků bylo otevřeno v létě r. 1994 Muzeum olomouckých tvarůžků A.W. Část exponátů je vlastní, část je dlouhodobě zapůjčena z Vlastivědného muzea v Olomouci. Ve sklepě, kde začíná muzejní expozice, je dokumentováno mletí a lisování tvarohu, v dalších podlažích pak vlastní výroba, ale také výrobci a jejich osudy. V muzeu je řada původních a jedinečných dokladů o výrobě tvarůžků. Při prohlídce je možno zhlédnout film „Příběh neobvyklé vůně z vyprávění stréčka Křópala“ – volné filmové zpracování historie výroby tvarůžků v A.W. Jestliže navštívíte muzeum, nesmíte zapomenout navštívit i podnikovou prodejnu, kde najdete kompletní sortiment Pravých olomouckých tvarůžků, široký sortiment výrobků s tvarůžky, další sýry a mléčné výrobky, ale i doplňkový sortiment jako suvenýry nebo turistickou známku. V případě, že bude podniková prodejna uzavřena, nemusíte zoufat a můžete si výrobky zakoupit v 1. tvarůžkovém automatu na světě, který je umístěn ve vestibulu Restaurace U Coufalů.

… více na: www.tvaruzky.cz


MLADEČSKÉ JESKYNĚ (19 km)

V Mladečských jeskyních si připomenete historii lidstva, neboť zde útočiště hledal i člověk starší doby kamenné. Kromě lidských koster tu byly objeveny i nejrozličnější kamenné nástroje a ohniště. Odpradávna známé jeskyně se nacházejí nedaleko Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Puklinové chodby a dómy bohatě zdobené krápníky a sintrovými náteky protkávají vápencový vrch Třesín. Svou poklonu mocné přírodě můžete složit v příznačně nazvaném Chrámu přírody či v překrásné Panenské jeskyni.

Otevírací doba, vstupné, … více na: http://www.caves.cz/cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/

 

Zámek NÁMĚŠŤ NA HANÉ (19 km )

V hornomoravském úvalu na vyvýšenině nad jižním okrajem obce, postavil hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach horní zámek. Objekt byl postaven jako náhrada za dolní zámek, který přestal vyhovovat svou velikostí a vzhledem. Horní zámek se dodnes dochoval v původní podobě, čtyřkřídlý objekt, jehož boční křídla uzavírají dvůr, celý areál je obklopen kruhovým parkem z něhož vedou čtyři cesty ( dle světových stran)lemované lipovým stromořadím. Harrachové vlastnili zámek až do roku 1780, kdy přešel sňatkem do vlastnictví rodiny Kinských. V roce 1916 koupil objekt F. Ottahal, zámek zmodernizoval, zavedl elektřinu, vodu a instaloval vytápění. Podle Benešových dekretů byl objekt v roce 1945 zkonfiskován. Od 1. července 2000 je majetkem města, dnes je přístupný veřejnosti.V expozicích jsou dobové zámecké interiéry, za prohlídku stojí sbírka obrazů z 19. stol a unikátní expozice kočárů olomouckých arcibiskupů.

Otevírací doba, vstupné, kulturní akce, …více na: www.zamek.namestnahane.cz


Přidáno: 14.07.2010 17:46